SISTERS IN BUSINESS och USWAs startar affärskola för afrikanska kvinnoföretagare i Stockholm

Den 12:e mars 2014 lanserade SISTERS IN BUSINESS i samarbete med nätverket United Swedish Women Awareness (USWA) den första affärsskolan som hjälper afrikanska kvinnors att förverkliga sina idéer, drömmar, starta och driva företag. Detta är ett pilot projekt som är finansierad av Länsstyrelsen Stockholms län, Tillväxtverket och Främja Kvinnors företagande.

Initiativets till projektet togs av USWA, United Swedish Women Awareness, en organisation som har syftet att skapa medvetenhet i samhällsfrågor, hälsa och entreprenörskap bland utrikesfödda kvinnor i Sverige tillsammans med Annika Löfgren från SISTERS IN BUSINESS.

Under 2013 gjorde USWA en behovsanalys bland utrikesfödda kvinnor för att identifiera deras särskilda behov som bland annat visade att ingen av de 100 kvinnor som ingått i studen varit hos någon affärs- eller innovationsrådgivare för att prata om sina idéer eller företag. Behovsanalysen visade att entreprenörskap och företagande var av stort intresse för målgruppen, men man saknade förtroende för svenska organisationer, ett forum för att få information och stöd för att sätta igång i en miljö där man känner sig trygg. Tillväxtverket tog del av denna behovsanalys och initierade strax därefter en pilot utlysning i december 2013 där ytterligare finansiering söktes av SISTERS IN BUSINESS och USWA. Detta har möjliggjort den första affärsskolan för afrikanska kvinnor i Stockholm.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
Annika Löfgren projektledare annika@sistersinbusiness.se mobil 070 210 9435
Aster Sagai processledare USWA aster.sagai@gmail.com mobil 070 210 5876
Jordanos Mahari processledare USWA jordanos.mahari@gmail.com

Partners