Bazaar Business school (BBS)

Ett av 6 ESF –projekt som Eskilstuna kommun drivit senaste åren. BBS har varit en entreprenörsutbildning för utlandsfödda svenskar som ser det som en möjlighet att starta företag hellre än att söka anställning. Projektet har varit mycket lyckosamt vilket är tydligt i de 10 solida företag som skapats under 3-årsperioden. Ytterligare 24 deltagare arbetar aktivt med sin affärsplan nu efter projektets slut.

Framgångsfaktorer som blivit tydliga i projektet är:

Värdegrund
Den har gett projektets deltagare en miljö att växa i. Värderingarna har varit att ha ett öppet sinne och att visa förståelse och respekt för individen samt tro på deltagarna. Flexibilitet och behovsanpassningen har också varit viktig det vill säga att möta personen där den befinner sig. Till sist också att använda tydlighet och professionalitet

Metodvalet
I projektet har man valt att blanda teori med data handledning och nätverkande med näringslivet. När man gått igenom affärsplan på teoridelen så har man sedan skrivit affärsplanen på datalektionen och sedan fått handledning på det man skrivit. Det har gjort arbetet effektivt.

Arbetssätt
Arbetssättet har varit att bygga projektet på mångfald, se till att kraften kommer från deltagarna. Man har satt individuella mål och gett stöd för att nå dem men också gemenskapen mellan deltagare och personal har varit viktig.

En av lärdomarna från projektet är att det tar tid att starta företag. Ett exempel är den koreanska restaurangen som tog två år från ide´ till öppnandet av verksamheten.

Recent Posts

Leave a Comment