”Born Global”

Den ökade välfärden runt om i världen tillsammans med den ökade internet-tillgängligheten gör att världen kommit närmre. Idag menar man att 30% av världens befolkning har tillgång till internet hemma eller via telefon. Detta gör att företag som finns på internet med en webbsida, på en gång når långt utanför landets gränser redan i företagsstarten. Det finns flera exempel på det här och en del av dem växer med raketfart.

Mutewatch

Ett av exemplen är Mutewatch som nått stora personligheter såsom bland andra Wozniak, medgrundare av Apple och Lady Gaga med sin produkt sedan starten 2011

Lyssna gärna till Mai-Li Hammargren själv, inspirerande vi lovar!

”From Idea to Reality”


Läs mer på: http://mutewatch.com

Recent Posts

Leave a Comment