Entrepreneurship – Key To Our Future Success

Tillväxtverket tillsammans med Golden Rules of Leadership sände live från sitt frukostseminarie i Stockholm idag på morgonen och vi satt bänkade. Shelly Porges var gäst tillsammans med Statssekreterare Marita Ljung. Porges delade värdefulla erfarenheter från olika projekt i USA med företagskvinnor. I ett av projekten var målet att få entreprenörskvinnor att nå en omsättning på över 1 miljon dollar. Där fann man tre framgångsfaktorer för kvinnligt entreprenörsskap.

Entreprenörskvinnor som lyckades hade:
• Berättat om sina målsättningar med företaget ”goals -goes public”
• Regelbunden coachning
• Mentorer och stort nätverk

Det sas också att kvinnor behöver bli mer frimodiga i sin affärsplan men också i relation med bank och investerare. ”Women need to have big bold ideas that solve big world problems”

Porges uppmanade kvinnor till att inte bara söka investerare med pengar men att söka smarta investerare som även delar med sig av sin kunskap.

Se sändningen:

*Shelly Porges, bakgrund som serieentreprenör och chef men är nu Senior Advisor, leading the Global Entrepreneurship Program(GEP) at the U.S. State Department. Läs mer här: http://www.esbri.se/GSWE/gswe-biopop.asp?id=9

Recent Posts

Leave a Comment