Sisters in business har samarbete med flera forskare inom entreprenörskap och innovation kopplat till genus och mångfald. 

Då vår vision är att Sisters in business ska  vara en jämställd inkluderande projektarena för att hjälpa människor som är i utanförskap till att bli en del av och i samhället är det viktigt att bygga kompentens inom dessa områden.

Forskare kopplade till Sisters in business 

Karin Axelsson,
PhD Innovation and Design,
Mälardalens högskola

Karin Berglund,
Associate professor in entrepreneurship and Centre Director of Stockholm School of Entrepreneurship.

Sophia Ivarsson,
Genusforskare på Totalförsvarets
forskningsinstitut

Nina Bozic,
PhD The art of innovative mindset,
Mälardalens Högskola

Marita Blomqvist,
Forskare vid Centrum för innovations-,entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Anna Kremel,
Doktorand industriell ekonomi,
Mälardalens Högskola