Hur ser en entreprenör ut?

En entreprenör är inte alltid den vi tror. Vi har ju många mentala bilder om hur en entreprenör ser ut, är, beter sig och ska vara. En del tänker att en entreprenör det är en grävmaskinist, inget annat. För oss kan en entreprenör vara vem som helst som har en ide´ som genom hårt arbete kan bli ett företag. Ofta blir våra mentala bilder ett hinder för oss som gör att vi tror att det möjliga är omöjligt.
Under våren ska vi göra vårt bästa för att ge dig nya härliga bilder här på Sisters av hur en entreprenör kan se ut och vara.

I vår idélotsutbildning i mars kommer Anders Johansson från Coompanion Örebro och berättar om kooperativt företagande som en väg till eget företagande. En väg som inte är ensam utan tillsammans.

”Roligare att starta företag tillsammans”

Läs mer om Coompanion här: http://orebro.coompanion.se

 

Recent Posts

Leave a Comment