Jämställdhet inom regional tillväxt – hur gör man?

Sisters in business är engagerade i två seminariedagar för Regionförbundets räkning den 22 maj och 10 juni. Pär Lärkeryd är en av talarna. Som tidigare Vd för Indexator har Per lett ett uppmärksammat värdegrundsarbete där jämställdhet ingick som ett element. Företaget själva menar att det ledde till den stabila ekonomi och starka marknadsposition det har i dag.

Pär har arbetat aktivt med jämställdhet och menar att det är just det man behöver göra. Han tror att många företag har kunskaper om att det är viktigt men saknar praktiska verktyg.

För dig som är intresserad så kan du läsa mer på inbjudan här: http://www.region.sormland.se/img/2014/2/21/80850.pdf

Recent Posts

Leave a Comment