One World One Company

Inför sin nya bok ”One World. One Company” har Fredrik Häréns intervjuat ett antal CEOs och chefer på stora bolag såsom SKF, IKEA, Facebook, Volvo, Google och många många fler för att ta reda på hur de hanterar globaliseringen. Han menar att dessa bolag gått från att vara Multi National Corporations (MNC) till att bli Truly Global Companies (TGC) och att det är avgörande att förstå globaliseringens effekter. Bland annat menar han att det är viktigt att lägga ner den egna nationaliteten och ger många exempel på företag som gjort det. Bland annat berättar han om Gooogle som har användare i 200 länder att Rikard Steiber, Global Marketing Director for Mobile Ads at Google säger

”Actually, what makes google interesting is not that we have so many nationalities working here! – but that we have no nationalities working here! They are all just ”googlers”.”

Härèn myntar ett nytt uttryck, Global Divide, med vilket han sätter ord på det som händer just nu. Han menar att globaliseringen delar världens företag i två delar. De som förstår att de inte längre är ett företag som är nationellt förankrat men som förstår att de behöver förvandlas till att vara ett TGC, ett på riktigt globalt företag och de företag som inte förstår den här förändringen och därmed kommer förlora. Ungefär som de gick för de företag som ignorerade IT-utvecklingens betydelse för deras överlevnad.

Lyssna på Fredrik Härens Föredrag om One World One Company

Recent Posts

Leave a Comment