Orientering i den egna organisationen

”Potentialen i den kvinnliga halvan av jordens befolkning är något som är extremt dyrt att ignorera” skriver Goldman Sachs i en forskningsrapport från i våras. Genom att gå på genusorientering i den egna organisationen kan ni själva göra en enkel analys av hur väl ni tar tillvara alla resurser.

Gå på följande genusorientering genom att observera följande frågor:

• Vem tar plats/vem får plats?
• Fördelning av ordet: vem talar mycket? Inte alls eller lite?
• Kroppsspråk, vilket kroppsspråk används och vad har det för effekt?
• Vem lyssnas på?
• Vem och vilka bekräftar varandra och förstärker varandras åsikter/argument/idéer?
• Vem/vilka blir motsagda?
• Vem vilka blir osynliggjorda, marginaliserade eller förlöjligade?
• Vem skämtar?
• Vem kritiserar?
• Vem ställer frågor?

Recent Posts

Leave a Comment