Vi har lång erfarenhet av att designa och leda workshops som leder till nytänkande och tydliga resultat.

Våra workshops upplevs enkla att förstå, tidseffektiva och roliga.
Om ni berättar vilket resultat ni vill nå så ger vi er ett förslag på upplägg.

Prisidé
En halvdags workshop med 15 personer
Planeringsmöte, verktyg, workshopmaterial och genomförande     8.000 kr plus moms
Dokumentation av workshopen tillkommer vid önskemål

Most Recent Projects