Sahilprojektet -en länk till det svenska samhället

Sahil är somaliska och betyder ledstjärna och är namnet på ett projekt i Eskilstuna 2009-2013. Projektet riktade sig främst till somaliska invandrare i Eskilstuna kommun. Projektledare Ann-Marie Andersson och Kerstin Svensson har arbetat med projektet under perioden.

Några av de lärdomar projektet gav var att framgångsfaktorerna för att deltagarna skulle få arbete eller kunna gå en utbildning efter Sahil var:

• Svenska språket är nyckeln, deltagarna gavs tid och utrymme att förbättra språket.
• Ge deltagarna tillbaka självförtroende och självkänsla
• Ge deltagarna en bättre förståelse för det svenska samhället

I intervju av utvärderaren från Ernst & Young berömmer han projektet som ett av de mer framgångsrika och härleder det positiva resultatet främst till projektledare och handledare som lyssnade och bekräftade deltagarnas egna resurser.

Likanande tankar har vi i vårt projekt med Idélotsar
Vi vill utbilda lotsar som kan ge stöd att hitta rätt i Eskilstunas innovationssystem. Lotsar som kan lyssna och uppmuntra till mod och att våga tro på sin idé och kanske starta företag på sikt.

Den 4 mars går startskottet för utbildningen och vi startar med bland annat besök av Anders Johansson från Coompanion som berättar om styrkan att starta företag tillsammans.

Vill du lyssna till Eskilstunas program om Sahilprojektet så kan du göra det här:
– Mer om Sahilprojektet

Recent Posts

Leave a Comment