Samband mellan invandrades egenföretagande och landsmän i banksektorn

Denna artikel kom till vår kännedom precis när vi hall på att ringa runt olika banker för att komma och presentera sina tjänster på vår finansierings seminarium on the 10:e september. Syftet med seminarium är att utbilda och informera våra deltagare i Affärskola för afrikanska kvinnoföretagare om den olika finansiering möjligheter som finns tillgängliga. Alla de banker vi ringde visade ingen intresse att delta i vårt seminarium eller intresse att lära känna den nya kundkretsen av utrikefödda företagare.
Enligt den nya rapporten från IFAU av Tore Eliasson det visade sig att de som invandrar till Sverige från länder utanför västvärlden upplever ofta att det är svårt att få lån och krediter för att starta och driva företag. Rapportförfattaren studerar hur företagandet bland individer som kom till Sverige runt år 1990 har påverkats av att det finns bankanställda från ursprungslandet i kommunen. Hon finner att en landsman inom banksektorn ökar sannolikheten för egenföretagande.
Intressant rapport läs gärna rapporten http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/Samband-mellan-invandrades-egenforetagande-och-landsman-i-banksektorn/

Recent Posts

Leave a Comment