Search Engineer

Search Engineer är en förening som verkar för att stödja utlandsfödda ingenjörer till sysselsättning eller eget företagande. Vi mötte Amir Stephan Abdul-Ahad och Saleh Al-Naami som är projektledare för organisationens räkning här i Eskilstuna.

Amir och Saleh arbetar med att stödja utlandsfödda ingenjörer med att kartlägga deras kompetens och knyta kontakter med arbetsmarknaden. Samtidigt pågår ett arbete med att söka upp företag och organinsationer med behov av ingenjörer med hög kompetens.

Vid vårt möte berättar Amir om ingenjörernas situation och säger: -Läkare sjuksköterskor och tandläkare har en yrkeslegitimation som gör att de är i arbete här i Sverige 2 år efter att de anlänt. För oss ingenjörer finns ingen sådan legitimation vilket gör att det kan ta upp till 8-10 år innan man är aktuell för ett kvalificerat arbete inom sin bransch. Samtidigt importerar Svenska företag högutbildade ingenjörer för att täcka sina behov av kvalificerad personal.

I vårt möte blir det uppenbart att det här är en högaktuell fråga inte bara för de som invandrat men också för Svenska företag som har kompetensen de behöver både närmre och mer kostnadseffektivt än de vet.

Läs och Följ gärna searchengineer: http://www.searchengineer.se

Recent Posts

Leave a Comment