Shortcut to Future Entrepreneurship – Ruthie Ackerman Inspires by Example

Den 25 mars 2014 kunde vi följa frukostseminariet med Ruthi Ackermann från Golden Rules of leadership och Tillväxtverket. Ruthie delade sina entreprenörserfarenheter. Ruthie är journalist och har skrivit för Forbes och varit involverad i filantropi och hjälpt många entreprenörer i olika projekt. Ruthie ger kvinnliga entreprenörer tre råd

1. Tänk större. När du målar din vision, tänk större än ditt eget kvarter eller din egen stad. Tänk globalt!

2. Nätverka strategiskt, dela inte bara ut dina visitkort. Fråga hur du kan hjälpa och ta reda på hur de kan hjälpa dig. Skapa tvåvägsrelationer där båda finner nytta med relationen!

3. Lär från andra. Följ kvinnor som gjort det du vill göra. Samla på goda förebilder och historier som inspirerar dig.

Ruthie tryckte också på vikten med att inte bara arbeta på sin affärsplan utan att också reflektera över vad man själv vill och vart man önskar vara. Det är bra att fråga sig vart vill jag vara om 5 år. I tillägg till det ta tid att reflektera över svaret på Varför? Det leder till bra storytelling, något som är effektivt och användbart när du nätverkar.

Recent Posts

Leave a Comment