0

Kemi.

Man känner att det är kärlek dem emellan. Det går rakt genom rutan. Rakt in. I mig. Jag pratar om sommarpratarna. De som pratar i radio om sina liv. Egna berättelser från många års tankar. Dessa [...]