Genom Sisters in business kan du som individ eller organisation i en kreativ miljö få hjälp att driva olika projekt för att utveckla idéer, innovationer eller nya affärskoncept.

Vi erbjuder även event, konferenslokaler, konsultation inom olika områden och att leda workshops.
Vi har genomtänkta processmetoder, verktyg och professionella konsulter genom samarbete med det forskningsbaserade konsultbolaget KREO. www.kreo.org

Om våra tjänster & uppdrag

Kostnadsfri rådgivning till kvinnor i Eskilstuna.
Sisters in business driver bland annat Sweet business, Resurscentra för kvinnor i Eskilstuna på uppdrag av Eskilstuna kommun. Här erbjuder vi kostnadsfri rådgivning, workshopserier för affärsutveckling och nätverksluncher en gång per månad.

Läs mer på: Sweet Business

Jämställdhet för innovationsutveckling i Sörmland
Inom Resurscentrat Sweet business har vi ett regionalt uppdrag att öka medvetenheten hos företagsfrämjande organisationer (det sk innovationssystemet) om kvinnors förutsättningar att utveckla idéer och innovationer i Sörmland. Här erbjuder vi utbildning och konsulttjänster för de organisationer som vill gå från ord till handling och till exempel öka inflödet av kvinnor som kunder.

Till stöd har Sisters in business ett stort kompetensnätverk av forskare och experter för kunna arbeta professionellt med jämställdhet som för oss innebär att arbeta både med genus- och mångfaldsperspektiv. Vissa delar är kostnadsfria då verksamheten till stor del finansierats av Tillväxtverket. Kontaka oss för att få veta mer.

 

 

Läs mer på: Equal Business

Ungas innovationskraft – workshopserie i 8 steg för unga mellan 18-26
Under 2011-2013 pågår uppdraget att stimulera ungas innovationskraft. Detta gör vi genom att erbjuda en workshopserie i 8 steg.

Nacka kommun, Västerås stad och Jobbpunkt Väst www.jobbpunktvast.se med flera är våra nära samarbetspartners i detta uppdrag.

 

 

 

 
Läs mer på: Spicy Business