Läs rapporten: Välkommen in? Utrikesfödda kvinnor

I rapporten Välkommen in? Utrikesfödda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare har Länstyrelsen uppdragit åt Ramböll Management Consulting att kartlägga goda exempel på insatser för att öka sysselsättningsgraden och företagandet hos utrikesfödda kvinnor i Stockholms län.

Slutsatser som gjordes av kartläggningen var kortfattat bland annat att flera studier visar på att målgruppens behov inte fullt ut möts av ordinarie arbets och företagsfrämjande systemet. Kartläggningen visar på att det finns insatser och projekt som lyckats väl i att nå målgruppen. Om de kan så borde fler kunna konstateras det i rapporten.

 

Vilka är då framgångs-faktorerna ?
Inget nytt under solen menar rapportens författare utan det är kända framgångsfaktorer såsom att rusta individen med: kompetens, nätverk samt socialt och ekonomiskt kapital.
Bristerna i befintligt system är inte att man inte har tillräckligt utvecklade insatser tvärtom däremot handlar det om att man inte lyckas göra befintliga insatser tillgängliga.
Det andra är att man behöver synliggöra och tillämpa insatserna som görs i befintligt system.

Läs gärna rapporten här

Recent Posts

Leave a Comment