Under hösten 2020 startade Sisters in business en satsning på unga i åldern 16 till 25 år.
20 ungdomar mellan 13 och 21 år har varit med i satsningen under oktober till december 2020.

Under hösten 2020 startade Sisters in business en satsning på unga i åldern 16 till 25 år.
20 ungdomar mellan 13 och 21 år har varit med i satsningen under oktober till december 2020.