Startsidan

Ring: +46 (0)70 210 94 35

SISTERS IN BUSINESS och USWAs startar affärskola för
afrikanska kvinnoföretagare i Stockholm
Sisters in business är en kreativ mötesplats, kontorsmiljö och projektarena för utveckling av människor, idéer och innovationer.
Jämställdhets- och ungdomsminister besöker Sisters in business

SISTERS IN BUSINESS

Sisters in Business är en socialt ansvarstagande
organisation som stärker unga, arbetslösas och andra utsatta gruppers
innovationskraft.

Läs Om Våra Uppdrag