Sisters in business är en icke vinstdrivande socialt ansvarstagande
rganisation som stärker unga, arbetslösas och andra utsatta gruppers
innovationskraft.

Vision
Sisters in business vision är att vara en jämställd inkluderande
projektarena för utveckling av människor, idéer och innovationer.

2015 är Sisters ett forskningsbaserat kompetenscentrum för jämställt
entreprenörskap i skola, näringsliv och offentlig sektor.

Uppdrag
Uppdraget är att erbjuda en välkomnande inkluderande utvecklingsmiljö där
vi möts på samma våglängd. Här skapar vi tillsammans med våra uppdragsgivare nya arbetsmetoder, utmanar och förbättrar befintliga stödstrukturer och välkomnar olikheter.

Värdegrund
Att se varje individ, vara i nuet, lyssna nyfiket och tro tillhör våra grundvärden
när vi hjälper människor eller organisationer att utvecklas.

Bakgrund
Sisters in business grundades i Eskilstuna 2008 av entreprenörern Anna Berg.
Sisters in businessmiljön och den speciella andan som utvecklades i våningen på
Fristadstorget 4 spred sig som en löpeld bland entreprenörer och Eskilstunabor.

2011 bildas bolaget Sisters of Sweden AB av Anna Berg och Annika Löfgren
med målet att växla upp verksamheten för att kunna hjälpa fler människor att ta klivet att bli entreprenörer. Här fick Sisters in business in sina första uppdrag; Att driva Resurscentra för kvinnor i samarbete med Eskilstuna kommun och att stimulera Ungas innovationskraft på uppdrag av Vinnova.

2012 driver Annika Löfgren verksamheten vidare i en f.d. kyrka på
Kriebsensgatan 18 i Eskilstuna, 5 minuters promenad från tågstationen.
Några Sisters lämnar oss för att gå vidare mot nya spännande utmaningar, bland annat grundaren Anna Berg och Sabina Dernelid. Flera nya Sisters kommer in; Jenny Bergh, Ann Sofi Knutsson Persson och Fredrik Hedenström.

Flera nya uppdrag kommer in förutom de som startade 2011: Att arbeta för att förbättra kvinnors villkor i innovationssystemet i Sörmland med stöd av forskning. Ett forskningsråd skapas med kompeten inom innovation och genus. Ett annat uppdrag är att ta fram en e-learning för ökad medvetenhet om kvinnors förutsättningar att utveckla idéer, innovationer och företag. De båda nya uppdragen 2012 finansieras av Tillväxtverket.