Insikter från Working for Change, Stockholmsmässan den 25 november 2014

Den 25 november var Sisters in Business och USWA på Working for Change konferens med fokus på mångfald som en strategisk fråga för företag såväl som för organisationer för att öka kompetens, affärsnytta och tillväxt.

Bakom initiativet till den årliga mässan står Diversitas Talent och Stockholmsmässan med finansiering bland annat från Postkodlotteriet.

Sisters in business driver mångfaldsprojekt och försöker ständigt hitta olika vägar till ökad mångfald i samhället och har precis avslutat pilotprojekt för att främja afrikanska kvinnoföretagare.

Under de olika paneldiskussionerna på konferensen pratades det väldigt mycket om hur samhället i stort skulle kunna vinna på att vara mer inkluderande än exkluderande. Mångfaldsfrågan berör flera olika områden i samhället såsom genus, jämnstäldighet, etnisk jämstilighet och inkluderande av funktionsnedsatta och andra som är utanför normen.

Rekrytering av personal behöver anpassas till den nya multikulturella samhällsscenen och företag behöver inse vikten av att anställa personer baserat på deras kompetens och inte på deras ursprung eller utseende. I panelsamtalen var man överens om att det inte lönar sig att anställa en person för att den ”passar in”. Man behöver människor från flera olika kulturer för att öka mångfalden i näringslivet och för att öka tillväxten.

Programmet avslutade med olika workshops. Rättviseförmedlingen visade på vikten av att olikheter representeras i näringslivet.  De visade en inspelning av olika klagomål som kom in till Radiotjänsten efter att den första kvinnliga nyhetsuppläsaren anställts 1938. Man ifrågasatte starkt hur Radiotjänsten kunde låta en kvinna läsa upp nyheter.  Med tanke på det inser vi att vi kommit en bra bit på väg.

Samtidigt så finns det mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet i samhället.

Vi vill vara med och göra skillnad.

https://www.youtube.com/watch?v=2wA_qxqfEQA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment