Sisters in business vision är att vara en jämställd inkluderande projektarena för att hjälpa människor som är i utanförskap till att bli en del av och i samhället.

Sisters in business är en icke vinstdrivande socialt ansvarstagande organisation som stärker unga, arbetslösas och andra utsatta gruppers innovationskraft. Denna innovationskraft “recyklas” tillbaka till smart nytta och ett innovationsnätverk för entreprenörer.

Sisters samarbetar 2014 med flera internationella nätverk till nytta för andra nätverk i Sverige.

Sisters lämnar oss och sprider sig över världen för att fortsätta hjälpa fler människor och organisationer

2015 är Sisters ett forskningsbaserat kompetenscentrum för jämställt entreprenörskap i skola, näringsliv och offentlig sektor.

2016 har Sisters koncept spridits och finns på 3 ställen i Sverige och på ett ställe internationellt.