Sister in Business samarbetar med Rizewoman

Rizewoman är ett bra exempel på ett projekt som har lyckats med att attrahera en målgrupp som flera projekt har haft svårt att nå fram till, kvinnor med utländsk bakgrund. En del av framgången i detta projekt ligger i att man arbetat tillsammans med afrosvenska kvinnor som har haft ingångar till nätverk och förtroende från kvinnorna. Deltagarna har känt att de är tilltalade och efterfrågade i detta projekt.

http://entrepreneursthlm.nu/notis/480-jabou

Recommended Posts

Leave a Comment