Affärskola
Affärsskolan bedrivs i workshopformat och erbjuder deltagarna individuell coachning. Arbetsmetodiken bygger på KREO-metodiken, en forskningsbaserad processmodell för idé- och konceptutveckling i tidiga skeden. Utöver att du i affärsskolan utvecklar dina idéer tränar du samtidigt språket och olika förmågor som att tro på framtiden, leda dig själv, kommunikation, att ta initiativ, att samarbeta med andra och att vara kreativ i ditt tänkande.

Tillfällen
Deltagarna träffas 8 gånger för att lära sig att utveckla en idé till att bli verklig och redo för att lanseras på marknaden.

Målgrupp & kostnad
Affärskolan är för dig som är en utlandsfödd kvinna som vill lära sig att utveckla en affärsidé och sig själv som ledare. Samt för att lära sig mer om det svenska samhället och språket.

 

Intresseanmälan