Södermanland på tredjeplats

Norrbotten och Stockholm ligger snäppet före Södermanland när det kommer till andelen företag som drivs av kvinnor. 24;2 % av Södermanlands företag drivs av kvinnor. En fjärdedel av kvinnorna som driver företag har en högskoleutbildning på över 3 år och kvinnors företagande har en starkare tillväxtvilja.

De tre största hindren eller utmaningarna för kvinnors företagande uppges av Tillväxtverket vara:
1. Brist på tid
2. Konkurrens från andra företag
3. Lagar och myndighetsregler

Kvinnor upplever också i högre grad än männen att de inte har tillgång till lån och krediter. När det gäller just detta med lån och krediter ligger Södermanland sämst till i landet. Av de kvinnliga företagare som ansökt om lån i Södermanland har 32% fått avslag, jämfört med männen där samma siffra är 11%.

Sisters in business arbetar med att stärka kvinnors företagande och innovationskraft i Sörmland.

Det är viktigt att vi stöttar kvinnors företagande, tillsammans är vi starkare.

Fakta här i artikeln kom från Tillväxtverket:
– Här finns mer att läsa

Recent Posts

Leave a Comment